Vi hører stadig at styringsrenten går opp eller ned. At den til og med kan være negativ. Men hva er styringsrente egentlig? Og hvilke konsekvenser har regulering av styringsrenten å si for oss som vanlige forbrukere?

Norges Bank – en ”bankenes bank”

Det er Norges Bank som står bak reguleringene. Hver sjette uke holdes det møter der hovedstyret setter den norske økonomien under lupen. Styringsrenten blir fastsatt på bakgrunn av de analysene styret kommer frem til. Norges Bank oppbevarer penger for sine medlemsbanker. De er med andre ord en ”bankenes bank”. En styringsrente forteller bankene hva de kan forvente å få tilbake i renteavkastning på den kapitalen de har stående inne.

Konsekvenser for lånerenten

Det er vedtatt ved lov at alle norske banker må ha sin egen ansvarskapital og reserver stående i Norges Bank. Når det er behov for det, vil også bankene av og til måtte låne penger fra hovedbanken. Renten bankene må betale er viktig for deres egne vurderinger og analyser. Blant annet hva de selv må ta i rente for å tjene penger.

Hva har styringsrenten å si for vårt daglige liv?

Dersom styringsrenten blir satt ned, får bankene billigere penger inn. Dermed har de muligheten for å sette ned utlånsrenten til sine kunder (selv om det ikke alltid skjer). Uansett vil som regel styringsrenten ha store konsekvenser for boliglånet vårt. Det er ikke underlig at møtene i Norges Bank får stor oppmerksomhet når det avholdes pressekonferanse i etterkant av rentemøtene.

Hva forteller styringsrenten om den økonomiske situasjonen?

Når styringsrenten settes ned, forteller det oss at det er et press i det finansielle markedet som må balanseres. Ubalansen ha sammenheng med lavere oljepris, høyere arbeidsledighet og andre forhold. Et labert marked tilsier at Norges Bank forsøker å balansere manglende etterspørsel ved å gi bankene lavere rente for å stimulere til økt aktivitet.

Ustabilitet i norske og internasjonale markeder

Finanskrisen har ført til at styringsrenten er blitt betydelig lavere enn det som har vært vanlig – som regnes for å være et normalt nivå. Styringsrenten for 2016 ble satt til rekordlave 0,5 prosent. I og med at Norge er avhengig av oljeprisen på verdensmarkedet, er det viktig å regulere styringsrenten slik at norske interesser ikke blir for dyre i forhold til utenlandske konkurrenter. Når oljeprisen faller fra 100 dollar fatet til under det halve, er markedet så usikkert at det må til drastiske tiltak. Styringsrente er et viktig verktøy for å stabilisere markedet for å unngå unødige kriser.

Konkurransefaktoren

Når markedet er turbulent, blir også investorer og kapitaleiere urolige. Det er mye psykologi med i det globale pengespillet. Ved å sette ned styringsrenten vil det i følge teorien stimulere markedet. Det blir billigere å låne penger. Flere penger kommer i omløp. Investeringer stopper ikke opp. Det er fortsatt flyt av penger og omløp i investeringer, nye prosjekter og arbeidskraft.

Høyere arbeidsledighet

Det vi har sett under den siste finanskrisen, er at særlig oljesektoren har lidd under lavere priser på verdensmarkedet. Dette har ført til at svært mange er blitt arbeidsledige. Det har medført at Norges Bank har måttet sette ned styringsrenten til et historisk lavt nivå. Lavere priser fører til lavere investeringer. Konkurransen på verdensmarkedet skjerpes. Og stadig flere mister jobbene sine. For at det ikke skal bli full krise, brukes styringsrente til å balansere underskuddet og sørge for et så normalt nivå av etterspørsel som mulig.

world-economyOm å få opp igjen farten på økonomien

Målet med å regulere styringsrenten er enten å bremse på farten. Da settes styringsrenten opp slik at ikke låneopptaket fra bedrifter og privatpersoner skal gå av skaftet. Motsatt er strategien å sette ned styringsrenten slik at det blir billigere å låne penger når tidene er dårlige.

Minimumsrente

Styringsrenten – som også kalles signalrenten – viser bankene hva som er minimum av hva de selv må ta av sine kunder. Differansen mellom styringsrenten og bankenes utlånsrente utgjør deres fortjeneste. Faren er at hele vårt finansielle system blir sårbart på sikt om den lave renten varer for lenge. Blant annet at vi som forbrukere tar for stor lånerisiko.

Pengepolitikk

Styringsrenten får ikke minst innvirkning på boligprisene. Mange mener det er et kunstig høyt nivå på boliger, noe som blant annet skyldes den ekstremt lave styringsrenten vi har i dag. I løpet av en 10-årsperiode har boligprisene steget med 75 %, mens styringsrenten er rekordlav. Dette er noe urovekkende, da man vet at de samme faktorene spilte en viktig rolle for finanskrisen i 2008.